Samtykke - Super Synbiotics

Samtykke

Samtykke til behandling av personopplysninger og sensitive personopplysninger ved deltagelse i helseprogrammet

Ved å fylle ut dette magehelseskjemaet gir du opplysninger om deg selv til Super Synbiotics, som vil behandle personopplysningene i egenskap av behandlingsansvarlig. Våre kontaktopplysninger er: Super Synbiotics AB, org.nr. 559005–1313, Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm SWEDEN, tlf.: +46 08-660 16 60 og e-post: info@supersynbiotics.se

En del av opplysningene kommer til å gjelde din helse, som kan anses som sensitive personopplysninger (eller såkalte «spesielle kategorier av personopplysninger») i henhold til Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av den 27. april 2016 om beskyttelse av individer ved behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger og om opphevelsen av direktiv 95/46/EG («GDPR»). For at Super Synbiotics skal kunne behandle slike personopplysninger, kreves det at du gir ditt samtykke til behandlingen.

Ditt samtykke innebærer behandling av personopplysningene dine i henhold til følgende:

Hvilke opplysninger behandles?

De personopplysningene som vil bli behandlet, er de opplysningene som du kommuniserer ved å fylle ut/besvare spørsmålene i magehelseskjemaet, som for eksempel kan innebære kontaktopplysninger og informasjon om opplevde symptomer.

Hva er formålet med og hvordan skjer behandlingen?

Formålet med behandlingen er å kunne identifisere hvilke deltagere som er best egnet til å delta i helseprogrammet. Slik samles opplysningene inn, analyseres og brukes som grunnlag for å velge ut deltagerne. Samtlige påmeldte kommer deretter til å få beskjed via e-post om hvorvidt de er blitt valgt ut til å delta i helseprogrammet. De som er valgt ut, får da muligheten til å takke JA eller NEI til å delta, samt å opplyse om hvorvidt de kommer til å abonnere på Super Synbiotics nyhetsbrev. De som ikke er valgt ut, kommer kun til å få muligheten til å velge å abonnere på nyhetsbrevet. Etter at prosessen med å velge ut deltagerne er over, slutter Super Synbiotics å behandle opplysningene og sletter disse. Det er ikke mulig å si nøyaktig når prosessen kommer til å være avsluttet, ettersom dette avhenger av omstendigheter som skjer fortløpende (for eksempel antall interessepåmeldinger til programmet). Super Synbiotics planlegger imidlertid at prosessen er fullført og at opplysningene slettes senest i slutten av oktober 2021. I tilfelle prosessen tar lengre tid enn dette, kommer berørte personer til å få beskjed om en ny tidsfrist. I tilfelle noen av de påmeldte takker JA til å abonnere på nyhetsbrevet, kommer Super Synbiotics til å behandle abonnentens personopplysninger i samsvar med Super Synbiotics personvernerklæring. Merk at behandlingen av personopplysningene dine er nødvendig for at Super Synbiotics skal kunne vurdere din egnethet for å delta i helseprogrammet. Derfor er ditt samtykke til behandlingen nødvendig for å kunne delta i helseprogrammet.

Hvem behandler opplysningene?

Super Synbiotics behandler opplysningene dine, og dette skjer innenfor EU/EØS-området. Muligheten til å fylle ut magehelseskjemaet tilbys av en underleverandør, Suvery Monkey, som kan komme til å overføre dine personopplysninger til et tredjeland for behandling. For mer informasjon om hvordan Survey Monkey behandler personopplysninger, se https://no.surveymonkey.com/mp/privacy/. For bl.a. e-postutsendelsen som er nevnt ovenfor, bruker vi selskapet Mailchimp som underleverandør. Også dette selskapet kan komme til å overføre personopplysningene dine til tredjeland. For mer informasjon om hvordan Mailchimp behandler personopplysninger, se https://mailchimp.com/gdpr/. De eventuelle overføringene kommer til å skje i overensstemmelse med gjeldende lover for integritetsbeskyttelse, som inkluderer GDPR. Merk likevel at GDPR ikke gjelder i tredjelandet, noe som kan innebære en økt risiko for at bl.a. myndigheter i tredjelandet kan få tilgang til dine personopplysninger og å utøve kontroll over personopplysningene.

Rettigheter

Du har rett til når som helst å trekke tilbake til samtykke. Dette gjøres ved å kontakte Super Synbiotics på tlf.: +46 08-660 16 60 og e-post: info@supersynbiotics.se. Dersom samtykket trekkes tilbake i løpet av tiden Super Synbiotics behandler personopplysningene dine, kommer Super Synbiotics til å avslutte all behandling som samtykket gjelder og som ligger innenfor Super Synbiotics kontroll samt slette opplysningene. OBS! Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen før samtykket ble kalt tilbake.

For mer informasjon om hvilke rettigheter du har når Super Synbiotics behandler personopplysningene dine, samt om Super Synbiotics behandling av personopplysninger for øvrig, se vår personvernerklæring.

Bakterier og fibre for magen

  • Basert på 20 års forskning
  • Produsert i Sverige
  • Naturlig - ingen tilsetningsstoffer

nyheter og tips for tarmfloraen din

Hallo

Det ser ut til at du er i Norge. Besøk vår norske nettside her www.supersynbiotics.no