Velfungerende tarmflora minsker risikoen for allergi - Super Synbiotics
MAGEHELSE /

Velfungerende tarmflora minsker risikoen for allergi

Mange er allergiske mot pollen og må møte våren med allergiske reaksjoner i form av slitsomme nys, en rennende eller tett nese, røde og rennende øyne, elveblest, hevelse, magesmerter, kvalme og diaré. Dessverre øker både de mer hverdagslige allergiene og de alvorlige og ofte livstruende allergiske reaksjonene med alarmerende hastighet. Det finnes likevel forskning som viser at tarmfloraen kan påvirke risikoen for å utvikle allergi.

En dårlig tarmflora setter forsvarsmekanismer ut av spill

Pollen er en bidragsytende faktor til allergiske reaksjoner. Mat er en annen. 90 prosent av alle allergiske reaksjoner som er knyttet til mat, er forårsaket av melk, egg, nøtter, hvete, soya, fisk og skalldyr. En allergisk reaksjon oppstår når ett eller flere av kroppens vev og celler utsettes for stoffer som normalt ikke hører hjemme i kroppen, f.eks. pollen og gluten. Når kroppen eksponeres for disse, utløses en forsvarsreaksjon som kroppen vår håndterer ulikt og som skaper ulike effekter avhengig av hvor forberedte eller sensitive vi er.

Studier på dyr viser at normale forsvarsmekanismer i stor grad settes ut av spill hos dem som ikke tar vare på tarmfloraen sin, hvis de blir behandlet med antibiotika eller utsettes for andre kjemikalier. Det har for eksempel vist seg at mus som utsettes for antibiotika i perioden etter fødselen, utviklet peanøttallergi mye senere i livet.

Redusert risiko med gode bakterier

Probiotika er prøvd mot allergier på forsøksdyr. Det er blant annet konstatert en sterkt hemmende effekt på utvikling av astma hos mus som får laktobasiller. Det gjøres også tester på mennesker. Allerede for 15 år siden behandlet finske forskere gravide kvinner fra familier som var hardt belastet med allergier, med probiotika de siste månedene av graviditeten. De nyfødte babyene ble behandlet i ytterligere seks måneder, noe som viste seg å halvere forekomsten av allergier.

Optimal tarmhelse kan beskytte

En velfungerende tarmflora er altså en forutsetning for en god beskyttelse mot en mengde ulike allergier. Mennesker som ikke får mulighet til å utvikle en god tarmflora og et godt immunforsvar, blir et lett bytte for allergier og kroniske sykdommer. For å fremme en god tarmflora med mange gode bakterier som beskytter mot sykdommer, må vi spise plantefiber. I dag spiser mange av oss likevel industrielt framstilt vestlig mat som mangler fibrene som gode tarmbakterier er glade i.

Korte fettsyrer er ekstra viktige

Hvis du vil unngå framtidige allergier, kan det være en god ide å spise en fiberrik kost eller å tilsette gode bakterier på en annen måte. Forskning viser at allergiske barn har lavere nivåer av de kortkjedede fettsyrene propionsyre, eddiksyre og smørsyre i tarmen sammenlignet med ikke-allergiske barn. Ved å tilsette viktige helsebringende fibre kan man f.eks. øke nivåene av disse viktige korte fettsyrene i tarmen.

Bakterier og fibre for magen

  • 15 milliarder melkesyrebakterier
  • 4 unike bakteriestammer
  • 4 gram glutenfria kostfibrer
Kjøp Synbiotic her

Kilder

Cao S et al The role of commensal bacteria in the regulation of sensitization to food allergens. FEBS Lett. 2014;588:4258-4266

Stefka AT et al Commensal bacteria protect against food allergen sensitization. Proc Natl Acad Sci USA. 2014;111:13145-13150

Yu J et al Allergy Asthma Immunol Res. 2010,2,199-205

Kalliomäki M et al Lancet 2003;361(9372):1869-1871

Strachan (Strachan DP (1989) Hay fever, hygiene, and household size. BMJ 299(6710):1259–1260)

Erika Isolauri & Seppo Salminens arbeid

Böttcher MF et al Clin Exp Allergy 2000;30,1591

MER FRÅN:

Bakterier og fibre for magen

  • Basert på 20 års forskning
  • Produsert i Sverige
  • Naturlig - ingen tilsetningsstoffer

nyheter og tips for tarmfloraen din

Hallo

Det ser ut til at du er i Norge. Besøk vår norske nettside her www.supersynbiotics.no