Gut-Brain – slik kommuniserer tarmen og hjernen - Super Synbiotics
MAGEHELSE /

Gut-Brain – slik kommuniserer tarmen og hjernen

Gut-brain axis, eller tarm-hjerne-aksen på norsk, er benevnelsen på forbindelsen mellom tarmen og hjernen. Denne forbindelsen har fått mer og mer oppmerksomhet blant forskere de siste årene, og mange tror at den kan spille en viktig rolle for hvordan vi håndterer helseproblemer som IBS, angst og nedstemthet. Men hvordan ser kommunikasjonen mellom tarmen og hjernen egentlig ut? I denne artikkelen beskriver vi de fire viktigste kommunikasjonsveiene som går mellom tarmen og hjernen.

Hvordan kommuniserer tarmen og hjernen?

1. Vagusnerven og nervesystemet

En stor del av kommunikasjonen mellom tarmen og hjernen skjer via nervesystemet. Nervesystemet består blant annet av nevroner – en type celler som finnes både i hjernen og i det sentrale nervesystemet som gir kroppen instruksjoner om hvordan den skal agere i ulike situasjoner. I hjernen finnes det omtrent 100 milliarder nevroner, og i tarmen finnes det 500 millioner nevroner. Det er en av grunnene til at tarmen noen ganger kalles for den andre hjernen.

Tarmen og hjernen knyttes også sammen gjennom spesifikke nerver, hvor den største og mest betydningsfulle er vagusnerven. Vagusnerven går fra roten av hjernen og ned til tarmsystemet, og her sendes signaler i begge retninger som påvirker tarmens og hjernens funksjon. Studier har for eksempel vist at personer med IBS og Crohns har en redusert aktivitet i vagusnerven. Det er også vist at stress hindrer signalene som sendes via vagusnerven, i å komme fram ordentlig, noe som på sin side kan føre til mageproblemer.

2. Kortkjedede fettsyrer

I tarmen vår produseres det ulike typer av kjemikalier som restprodukter når bakteriene forbrenner fibre. Disse kjemikaliene kan på sin side påvirke hjernen og dens funksjon. En gruppe av disse kjemikaliene kalles for kortkjedede fettsyrer eller SCFA, som står for short chain fatty acids – blant disse finner vi blant annet smørsyre. Disse kortkjedede fettsyrene er svært sunne og bidrar blant annet til å stimulere vagusnerven. Utover dette kan fettsyrene også virke appetittdempende, bistå i produksjonen av visse vitaminer og forbedre tarmveggen.

3. Signalstoffer

Hjernen og tarmen er også koblet sammen via såkalte signalstoffer. Signalstoffer, også kalt nevrotransmittere, er molekyler som kan føre videre nervesignaler i kroppen. Disse molekylene og stoffene produseres i hjernen, men også i stor grad i tarmen. Tarmbakteriene produserer f.eks. en stor del av kroppens serotonin, som er et signalstoff og et hormon som blant annet regulerer søvn, våkenhet og appetitt, og også GABA som blant annet er viktig for hukommelsen. Når disse stoffene produseres i tarmen, kan de påvirke hvilke signaler som sendes til hjernen via vagusnerven.

4. HPA-aksen

HPA-aksen, også kalt stressaksen, er et system av hormoner som blant annet dannes i hjernen og binyrene. Her produseres hormoner som kortisol og adrenalin som aktiveres ved stress. HPA-aksen styrer med andre ord hvordan vi reagerer i stressende situasjoner – både mer ekstreme og mer hverdagslige situasjoner. For mye stress i lengre perioder kan ha en negativ effekt på kroppen, og spesifikt på tarmene, ettersom stresshormonene da blant annet bidrar til å svekke tarmveggen og forårsake betennelse i kroppen.

Konklusjon: Hvordan påvirker tarm-hjerne-aksen helsen vår?

Dette forskningsområdet er fortsatt i startfasen, og det kreves mer forskning for å kunne si nøyaktig hvordan forbindelsen ser ut. Det er likevel verdt å merke seg at den mentale faktoren spiller en stor rolle for magehelsen. Stress og uro later til å kunne ha svært negative effekter på tarmens helse, og hvis man allerede har en fysisk sykdom, kan stress formodentlig gjøre det enda verre. For en langsiktig helse er det med andre ord ikke bare kost og trening som spiller inn – mentalt velvære er minst like viktig!

Synbiotic Gut Brain

 


SuperSynbiotics – Kosttilskudd med over 15 års forskning

Basert på professor Stig Bengmarks mangeårige forskning på tarmfloraens kobling til helse, ble SuperSynbiotics lansert i 2016. Siden oppstarten har SuperSynbiotics fått mer enn 20 000 fornøyde kunder og er i dag et av de ledende selskapene i Sverige i sin kategori . Les mer om SuperSynbiotics kosttilskudd her. 

 

MER FRÅN:

Bakterier og fibre for magen

  • Basert på 20 års forskning
  • Produsert i Sverige
  • Naturlig - ingen tilsetningsstoffer

nyheter og tips for tarmfloraen din

Hallo

Det ser ut til at du er i Norge. Besøk vår norske nettside her www.supersynbiotics.no