Kjøpsvilkår og personvernerklæring

Kjøps- og leveringsvilkår

Disse kjøps- og leveringsvilkårene («kjøpsvilkårene») gjelder for kjøp som privatkunder gjør via nettstedet supersynbiotics.se hos Super Synbiotics AB (med svensk organisasjonsnr. 559005-1313) med adresse Östermalmsgatan 26A, 11426 Stockholm, SVERIGE. Du kan nå oss via vår kundetjeneste på e-post info@supersynbiotics.se. For bedriftskunder henviser vi til våre kontaktopplysninger for bestillinger. Når du som privatkunde bestiller av oss på nett, gjelder forbrukerkjøpsloven (1990:932), distanseavtaleloven (2005:59) om avstand og hjemmesalgsavtale samt loven (2002:562) om elektronisk handel og andre informasjonstjenester («e-handelsloven»).

1.Når du gjør din bestilling, godtar du kjøpsvilkårene, og vi kan dessverre ikke godta andre vilkår selv om du fører inn slike i bestillingen din med mindre vi skriftlig har bekreftet noe annet.

2.Dersom vi anser at vi trenger å endre på noe i kjøpsvilkårene, forbeholder vi oss retten til å gjøre det, men kommer da til å informere om endringene på hjemmesiden vår én måned før de trer i kraft.

3.Oppgitte priser er inkludert moms. Det kommer ikke noe ekspederingsgebyr i tillegg. Når du gjort bestillingen din, får du først beskjed via e-post om at bestillingen din er mottatt, og deretter får du på samme måte beskjed om at bestillingen din er behandlet og klar til å leveres. Vi forbeholder oss samtidig retten til å ikke levere en bestilt vare dersom særskilte grunner foreligger, slik som at vi har fått problemer med produksjonen eller distribusjonen hos våre underleverandører eller andre grunner som hindrer oss fra å levere den bestilte varen. I så fall får du selvsagt beskjed fra oss så snart som mulig. Hvis vi av en eller annen grunn ikke kan gjennomføre leveransen av den bestilte varen, påtar vi oss å tilbakebetale eventuell forskuddsbetaling så snart som mulig, men kan utover det ikke gi noen annen erstatning.

4.For at vi skal kunne ta imot og behandle ordren din, trenger vi de opplysningene fra deg som fremgår på bestillingssiden. Ved å gjennomføre et kjøp godtar du både at opplysningene dine lagres i et kunderegister og at du aksepterer reklame fra oss. Vi kan komme til å sende markedsføring til deg om oss og våre produkter forutsatt at du ikke har motsatt deg dette. Du har mulighet til å reservere deg mot reklame via en lenke i forsendelsen. Vi garanterer at de opplysningene du har registrert hos oss, ikke deles med tredjeparter. Les mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine nedenfor.

5.Mottatt og bekreftet bestilling leveres så snart som mulig, normalt innen 2 til 4 virkedager.

6.Prisen på bestilte varer fremgår av bestillingssiden samt av bestillingsmeldingen som sendes ut via e-post.

7.Fra tid til annen kan spesielle rabattilbud forekomme, som i så fall krever at du ved bestillingen oppgir en unik rabattkode på en spesielt angitt plass. Disse rabattkodene gjelder alltid i en begrenset periode, noe som fremgår av informasjonen om rabattkoder.

8.Du betaler for dine bestillinger til den samarbeidspartneren som fremgår ved bestillingen, og på en av de måtene som tilbys kunden ved hvert enkelt kjøpstilfelle. Ved å gjennomføre en bestilling, godtar du de vilkårene som vår samarbeidspartner bruker. Du godtar også at vår samarbeidspartner trer inn for oss som fordringshaver ved alle kredittsalg.

9.Leveranser skjer med Postnord eller et annet logistikkselskap. Meld fra om skadet eller tapt vare til vår kundetjeneste på info@supersynbiotics.se så snart du har blitt oppmerksom på dette. Sørg for å dokumentere eventuell skade og send det til oss.

10.Du har alltid 14 dagers angrerett etter loven (2005:59) om distanseavtale og avtale utenfor forretningslokaler («distanseavtaleloven»). Tidsfristen for angreretten regnes fra det tidspunktet du mottar varen. Hvis du angrer og ønsker å returnere en vare, må den ikke være skadet eller brukt, og varen skal returneres i originalforpakningen. Du må også klart og tydelig informere oss om at du ønsker å gjøre bruk av angreretten. Oppgi også gjerne årsaken. Du kan også velge å fylle ut et eget skjema for dette som du finner via denne lenken. Videre må du betale returkostnaden dersom varen ikke har en påvisbar feil som kan føres tilbake til vårt leverandøransvar.

11.Vi forbeholder oss retten til å debitere kostnadene for den håndteringen som oppstår ved forsendelser som ikke blir hentet (returfrakt og ekspedisjonskostnad). Derfor legger vi til et gebyr på 200 kr per forsendelse. Forsendelsen ligger på postkontoret i 14 dager før den returneres til oss. Merk derfor at hvis du angrer et kjøp og ønsker å returnere varen, må du første hente pakken og deretter returnere den for egen regning.

12.Svensk rett skal gjelde for disse kjøpsvilkårene. Som privatkunde har du rett til å henvende deg til Allmänna reklamationsnämnden for å få en eventuell tvist prøvd utenfor en domstol.

13.For bestilte kosttilskudd gjelder angitt best før-dato under forutsetning at produktet oppbevares og brukes på anbefalt måte.

14.Allment for kosttilskudd gjelder at disse ikke er ment å brukes som alternativ til et variert kosthold. Den informasjonen som gis i og på forpakninger eller som forekommer på hjemmesiden og/eller i andre tilsvarende sammenhenger er ikke ment å oppfattes som helsepåstander eller påstander om produktets spesielle nytte, men er ment å informere om allment kjente egenskaper hos akkurat disse og sammenlignbare produkter og/eller beskrive den forskningen og erfaringen som ligger til grunn for akkurat disse produktene. Innholdet på denne hjemmesiden skal ikke på noen måte oppfattes som medisinsk rådgivning eller anvisning, og skal heller ikke betraktes som erstatning for legekonsultasjon for så vel akutte som kroniske tilstander eller plager, eller for mer omfattende omlegging av kostholdsvaner eller lignende.

Super Synbiotics Personvernerklæring v20210709

Som personopplysningsansvarlig har Super Synbiotics («Selskapet», «vi» eller «oss») ansvar for at all behandling av dine personopplysninger skjer i samsvar med Personvernforordningen (GDPR). Denne personvernerklæringen forklarer nærmere hvilke personopplysninger som vi behandler og hva formålet med behandlingen av personopplysningene er. Erklæringen beskriver også hvilke rettigheter du har og hvordan du benytter deg av dem samt hva vi gjør for å håndtere personopplysningene dine på en sikker måte.

 1. Hva er en personopplysning, og hva innebærer behandling av personopplysninger?

All slags informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person som er i live, utgjør en personopplysning. Eksempler kan være navn, adresseopplysninger, bilder, men også krypterte opplysninger eller forskjellige slags elektroniske identiteter, slik som IP-nummer, utgjør personopplysninger. Behandling er alt som vi gjør med dine personopplysninger. Behandling kan for eksempel være innsamling, lagring, registrering, sortering, bearbeidelse, overføring eller sletting av opplysningene.

 1. Hvem er personopplysningsansvarlig, og hva innebærer dette?

Super Synbiotics AB (med svensk organisasjonsnr. 559005-1313) er personopplysningsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Det innebærer at vi har et ansvar for å behandle personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lovgivning for integritetsbeskyttelse, inkludert Personvernforordningen (GDPR). Dersom vi bruker en underleverandør til å behandle personopplysningene dine, så utgjør underleverandøren en personopplysningsassistent.

 1. Personopplysninger som behandles, formålet med og rettslig grunn for behandlingen

Når du registrerer deg som kunde hos oss, ber vi deg om å oppgi opplysninger om navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Dette gjør vi for å kunne administrere kundeforholdet, behandle dine bestillinger og returer, håndtere din personlige konto hos SSAB (hvis du velger å opprette en konto), innhente statistikk, oppfylle lovens krav til bokføring, markedsføre våre produkter til deg, gjennomføre kundeundersøkelser samt for ved behov å kunne kontakte deg. Når vi gjennomfører kundeundersøkelser, avidentifiseres alle personopplysninger.

Dessuten kan vi komme til å samle inn bestemte personopplysninger fra eksterne kilder i form av kredittopplysninger og adresseoppdateringer.

Hvis du gir personopplysningene dine til oss i forbindelse med kjøp og registrering, brukes de for å håndtere disse spesifikke tingene. Vi kommer også til å bruke opplysningene for å kommunisere med deg samt for å gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Vi gjør dermed vurderingen at rettslig grunn for personopplysningsbehandlingen foreligger for at vi skal kunne oppfylle vårt avtaleforhold med deg som kunde. Vi kan komme til å kontakte deg i markedsføringsøyemed gjennom brev, e-post og telefon (inkl. SMS), med mindre du ikke har gitt beskjed til oss om at du ikke ønsker å bli kontaktet. I så måte bedømmer vi ved en interesseavveining at det finnes en berettiget interesse i å kommunisere med deg om våre produkter som veier tyngre enn beskyttelsesbehovet for dine personopplysninger.

Når du kontakter oss, eller gir beskjed om at du vil bli kontaktet av oss, lagrer vi og bruker de kontaktopplysningene som du bruker og/eller oppgir til oss for å bli kontaktet på, samt annen informasjon som du oppgir ved kontakt. Vi har en berettiget interesse i å kunne kommunisere med deg om dine saker samt å kunne behandle/utføre saken i seg. Behandlingen er derfor nødvendig for dette formålet, og vi har etter nøye overveielse vurdert at vår interesse i å behandle opplysningene dine veier tyngre enn din interesse av beskyttelse for dine personopplysninger (en såkalt «interesseavveielse»).

Etter at kundeforholdet ditt er avsluttet, kommer vi til å lagre dine opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og ordrehistorikk for å kunne informere deg om tilbud og nyheter om våre produkter som vi tror kan være av interesse for deg. Dette gjelder likevel ikke hvis du har gitt oss beskjed om at du ikke vil bli kontaktet for nevnte formål.

All behandling av personopplysninger som skjer etter at formålet er oppnådd, baserer seg utelukkende på lovpålagte krav eller samtykke fra deg.

Selskapet er etter loven forpliktet til å behandle visse personopplysninger i forbindelse med bokføring og årsrapporter. Selskapet har etter bokføringsloven plikt til å lagre visse opplysninger, f.eks. opplysninger om betalingstransaksjoner, i sju år etter regnskapsårets slutt.

Dine personopplysninger kan videre brukes for årsrapporter, fakturering og revisjon, betalingsverifiseringer, administrative og juridiske spørsmål, statistikk og markedsføringsanalyser med mål om å forbedre tjenestene våre, nettstedet vårt og dets brukervennlighet, systemene våre og utviklingen og vedlikehold av disse samt for kundeundersøkelser.

Hvis du er under 18 år og skal inngå kjøp, må du ha et samtykke fra en foresatt før du oppgir dine personopplysninger og inngår kjøpet.

Ved at du gir dine personopplysninger til oss i forbindelse med kjøp eller registrering, anses du å gi samtykke til personopplysningsbehandlingen ovenfor. Du har likevel rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke til personopplysningsbehandlingen.

Vi krever og behandler som regel ikke sensitive personopplysninger om kundene våre. Oppgi derfor ingen sensitive personopplysninger (opplysninger om f.eks. etnisk opphav, politiske synspunkter, religiøs eller filosofisk overbevisning, medlemskap i fagforening, helse eller seksualliv) til oss, med mindre vi uttrykkelig har bedt om ditt samtykke for en spesifikk behandling av visse opplysninger, og du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen. Mer informasjon om forutsetningene for samtykket og hvordan behandlingen skjer gis i slike tilfeller når det spesifikke samtykket blir forespurt og gitt.

 1. Hvordan vi har innhentet dine opplysninger

De personopplysningene som behandles av oss, er innhentet fra deg gjennom registrering på den måte som er oppgitt under punkt 1 ovenfor og fra eksterne kilder i form av kredittopplysninger og adresseoppdateringer. Hvis du kontakter oss via e-post, så gjør vi en vurdering om vi av juridiske eller serviceorienterte grunner trenger å følge opp saken din senere i f.eks. reklamasjonssaker, tapte forsendelser m.m. Hvis ikke, slettes e-postmeldingen etter at vi har svart deg. Vi tynner ut alle våre e-postmeldinger hver måned. Ingen av de opplysningene som du gitt via e-post, føres over til andre registre med mindre du selv har bedt om det.

 1. Betaling med kort

For at vår leverandør av betalingstjenester skal kunne gjennomføre betaling av varene dine på nettstedet, kommer du til å bli bedt om å oppgi informasjon om betalingskortet ditt. Denne informasjonen behandles utelukkende hos vår leverandør og i samsvar med den avtalen vi har med leverandøren om personopplysningsassistanse.

Vi behandler bare betalingsopplysningene dine (dog ikke kredittkortnummer) i den grad og så lenge det trengs for å sikre en effektiv håndtering av eventuelle problemer med debitering, heving av kjøp samt kreditering.

 1. Overføring av personopplysninger til tredjepart

Vi kan komme til å benytte oss av personopplysningsassistenter i land utenfor EU/EØS for å behandle de personopplysningene som samles inn. Før vi overfører personopplysninger til en slik part, gjennomfører vi nødvendige beskyttelsestiltak for å sikre at parten har tilsvarende sikkerhetstiltak på plass for at all behandling av personopplysninger skjer på en sikker måte samt sørger for at det finnes en beslutning fra EU-kommisjonen om at landet oppfyller et såkalt adekvat beskyttelsesnivå.

Vi overfører ikke personopplysningene dine til en tredjepart på noen annen måte enn den som er nevnt, og vi hverken selger eller låner ut personopplysningene dine til noen tredjepart.

 1. Direktemarkedsføring gjennom elektronisk kommunikasjon

Som oppgitt under punkt 3 ovenfor, kan vi bruke dine personopplysninger for å sende nyhetsbrev og tilbud om våre produkter som vi tror kan være av interesse for deg. Vi tilbyr alle våre kunder muligheten til å ta imot markedsføring om våre produkter. Vi gjør vårt beste for å skreddersy informasjonen slik at den er tilpasset til akkurat deg. Hvis du ikke ønsker å få noen markedsføring fra oss, kan du følge instruksjonene som følger med hver e-postutsendelse, eller ved å kontakte oss på info@supersynbiotics.se.

 1. Sikkerhet og hvordan vi beskytter personopplysningene dine

Alle personopplysninger behandles i et sikkert miljø. Nettstedet vårt bruker SSL-kryptering.

 1. Hva er informasjonskapsler og hvordan bruker vi dem?

Informasjonskapsler er en tekstfil bestående av bokstaver og tall som sendes fra vår webserver og som lagres i din nettleser eller på din enhet. SSAB bruker informasjonskapsler for å forbedre og forenkle ditt besøk på nettstedet. Vi bruker ikke informasjonskapsler for å lagre personopplysninger eller for å spre opplysninger videre til tredjeparter.

Vi bruker informasjonskapsler fra tredjeparter for å samle inn statistikk i samlet form i analyseverktøy som Google Analytics. De informasjonskapslene som brukes, er både permanente samt midlertidige informasjonskapsler (øktinformasjonskapsler). Disse permanente informasjonskapslene lagres som filer på datamaskinen eller mobilenheten din i maks 24 måneder. Midlertidige informasjonskapsler slettes når du lukker nettleseren. Gjennom innstilling i nettleseren din har du selv mulighet til å styre omfanget av informasjonskapsler. Der kan du for eksempel blokkere eller slette informasjonskapsler. Du kan også velge å surfe i anonym modus. Merk at det er mulig at visse tjenester ikke vil fungere hvis du sletter informasjonskapsler.

 1. Retting og sletting av personopplysninger

Feilaktige eller ufullstendige personopplysninger, eller opplysninger som vi ikke har noen rettslig grunn til å behandle, vil på Selskapets eget initiativ eller på forespørsel fra deg, rettes eller slettes. Alle opplysninger som ikke lenger trengs for å oppfylle formålet med personopplysningsbehandlingen som angitt i punkt 3 ovenfor, vil bli slettet.

 1. Lagringsperiode

Personopplysningene dine vil bli lagret så lenge det er nødvendig for formålene som er angitt i punkt 3 ovenfor. Selskapet kommer likevel ikke til å lagre personopplysningene dine i lengre enn to (2) år etter at kundeforholdet er avsluttet.

 1. Dine rettigheter og informasjon om tilsynsmyndighet

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi behandler om deg samt rett til å kreve retting, sletting eller overføring av personopplysninger samt rett til å be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine. Du har også rett til å be om registerutdrag av de opplysningene som finnes lagret om deg.

Hvis du har spørsmål om de opplysningene som vi behandler om deg, eller ønsker å benytte deg av noen av rettighetene dine, kan du ta kontakt med oss, se våre kontaktopplysninger nedenfor.

Hvis du har klager angående vår behandling av dine personopplysninger, har du alltid rett til å henvende deg til tilsynsmyndigheten: Integritetsskyddsmyndigheten, e-post imy@imy.se, telefon 08-657 61 00, postadress Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

 1. Kontaktopplysninger for personopplysningsansvarlig

Ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er Super Synbiotics AB (org.nr. 559005-1313), Östermalmsgatan 26A, 114 26 Stockholm, Sverige, E-post: info@supersynbiotics.se.

Hvis du ønsker å oppdatere eller endre opplysninger du har gitt, eller har spørsmål eller synspunkter om produktene våre, den informasjonen vi behandler eller dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte vår kundetjeneste via e-post: info@supersynbiotics.se eller telefon: +468-660 16 60.

 1. Oppdateringer av personvernerklæringen

Vi kan komme til å endre denne personvernerklæringen. Dette gjør vi for å kunne tilpasse erklæringen etter endringer i gjeldende lovgivning, kommersielle behov eller for å tilfredsstille behovene til våre kunder, markedsføringspartnere og tjenesteleverandører. Oppdaterte versjoner vil bli publisert på nettstedet vårt www.supersynbiotics.no med dato for endringen slik at det tydelig fremgår når den siste oppdateringen fant sted.

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 2021-07-09.

Bakterier og fibre for magen

 • Basert på 20 års forskning
 • Produsert i Sverige
 • Naturlig - ingen tilsetningsstoffer

nyheter og tips for tarmfloraen din